Make your own free website on Tripod.com
bismillah2.gif (2973 bytes)  

 

[Sign Buku Pelawat][Baca Buku Pelawat ]  
[Guestbook by Nuruls.com]

* Laman pages ini adalah sebahagian daripada tugasan 
SAK 3001 ( Sistem Komputer dan Penggunaan)
Jabatan Sains Komputer,Universiti Putra Malaysia (UPM) 
bagi sessi 2000/2001 
*Laman ini hanya untuk permulaan sahaja. Bahan akan ditambah dari 
semasa ke semasa.*